Передмова

Даний електронний посібник розроблений для підтримки вивчення логарифмічної функції в 11 класі (рівень стандарту) загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник включає: поняття логарифма числа, основні властивості логарифмів; поняття логарифмічної функції, її властивості та графік;  логарифмічні рівняння та їх системи; логарифмічні нерівності.

В посібнику доступно, чітко і стисло поданий матеріал теми «Логарифмічна функція». Теоретичний матеріал супроводжується формулами, які учень повинен знати в результаті вивчення теми. А також розроблено тестування після вивчення теоретичного матеріалу.

Освоївши модуль, учні повинні

знати:

–  означення логарифма числа за даною основою;

–  що називають натуральним логарифмом, десятковим логарифмом;

–  основні логарифмічні тотожності;

–  властивості логарифмів;

–  означення логарифмічної функції, її графік та властивості в залежності від значень параметра;

–  яке рівняння називають логарифмічним;

–  основні способи розв’язування логарифмічних рівнянь;

–  які нерівності називають логарифмічними;

–  як розв’язуються найпростіші логарифмічні нерівності;

вміти:

–  спрощувати логарифмічні вирази та доводити логарифмічні тотожності;

–  будувати графік функції , якщо  та , та визначати її властивості за графіком;

–  застосовувати властивості логарифмічної функції до розв’язування задач;

–  розв’язувати логарифмічні рівняння;

–  розв’язувати системи логарифмічних рівнянь;

–  розв’язувати логарифмічні нерівності.

Даний посібник може бути використаний учнями 11-х класів, студентами-практикантами фізико-математичного факультету та вчителями математики.

Комментирование закрыто.